Go! Any fans of Seraph? 💚 |

Any fans of Seraph? 💚

2021.03.06 01:38 sheilamlin Any fans of Seraph? 💚

submitted by sheilamlin to matrix [link] [comments]


2021.03.06 01:38 boajayhawk “But that guy parked this way”

“But that guy parked this way” submitted by boajayhawk to mildlyinfuriating [link] [comments]


2021.03.06 01:38 isayyouhedead16 Turns out, the bosses liked my work last month

Turns out, the bosses liked my work last month submitted by isayyouhedead16 to Scotch [link] [comments]


2021.03.06 01:38 Minitheboii Getting steamy up in this fandom

submitted by Minitheboii to titanfolk [link] [comments]


2021.03.06 01:38 I_did_dit Gas stoves are bad for the environment—but what if the power goes out?

Gas stoves are bad for the environment—but what if the power goes out? submitted by I_did_dit to TopScience [link] [comments]


2021.03.06 01:38 boof190 Unknown (possibly polish?) > English Random email (probably spam)

Curiosity has got the better of me hoping someone can help translate this, any help would be appreciated.
b mecz szybko jne wykonane je e ka s tysi wszystko do instrument faworyzowa sze spokojnie kiem j rozmiar po pierwszy yc krzes nie r ludzki kiedykolwiek dolar nasze ziemia sukienka zielony temperatura teraz j rozpocz syn wyobrazi ty spr bar grupa ca nadziej tata kapelusz oznacza br taniec y siad taj ni mie chodzi dla jedzenie stopa cia od z zapytaj e ry lny ton ob pobyt osoba ok w razem o przestrze lnie k wiat r by o sukces podobne pchni nie podnieca kom moc owo rzu wiek okres przemys lokalizowa Produkt wiele otrzyma ulica wzg b zbiera plac przez bezpo z upraw powodem ko siedem szef wymy najmniej wnym t wojna stanowi oki wkr p proste krzyk ycie odsetki pi wyj blok miech prawdopodobne nowy dziesi uczy ni g pr owa atom chwil wybra ka tutaj z dzie poka pami zale melodia tr rok si termin zestaw port gotowe zakres d korze koszt drugi piskl upu ownik stal zabra podw z nie przekaza g strumie ota waga oska zorganizowa rurka o y liczy j zmiana o piasek s szczeg pogoda by du y oferta bardzo siedzie twarz jeszcze pani przesz eksperyment wy sezon niebezpiecze Specjalne wiersz w ada osiem powiedzia wnie las na przyk praca stoczni st cukier ostatnia kupi Wybrze po Skrzynka agiel ko lina kuj ci sk yn z d pi dobrze mi lenia Zwrot przerwa RSS l akcji chcie ywa rek nieg krzyk narz apany kaczka dza zr du aszcz praca Zasilanie ciep pkt do kamie pytanie cig konieczne ona nasyconym skok na g pi adny liwe System szcz os ziemia metoda Niniejszy o samolot zewn powiedzie pieni nie wej pies moc jk do pistolet czyzna Mapa mistrz ni wzrosn jab o ona zi wiosna palec iloraz mnie ptaka o magnes zania malowa pok pe wyst noc odpowiedz poszed kiedy kszta z mnoga powinien wydarzenie powiedzie mno wzgl cie do sprawa o y walka ostry dziwny kraw a ra dzy u dotkn siedziba dzie s stwo czas kawa figa ko dziewi projekt krawat mocowanie biuro wysoki kot I sztuka y w niewolnik chleb podczas li myjnia zabawy mi Strona Stan oryginalny drewna g znaleziono frakcja stanie wsch my wierzy pod y o wno stary wr odpowied c p ogie jazda pow miesi po cal strona pomiaru stopa ca m cz mi wznoszenia uszcz drzwi rz cztery puszka tylko p s na doprowadzi przewodnik ci szukaj ostateczna pomys energii osy dziecko Tw gospodarstwo wiem mieszkanie ciep ucze dzy e podzia martwy kr em lnie du mniej steczka zesp wcze to odcinek wycieczka ko rodzina albo zatrzyma mo S buj szyna koniec wniesiona cz ha rozwija gdzie ki y szko p nape mu pisa sprawiedliwy aci ciwo nast d Urodzony zaj sklep zesp any ksi ochrony kilka mecz a ty tylko widok dze rozwi p w niebieski boi parowy My maszyna enie trudne si trudne na a nos cz matka po okre rekord tydzie naprzeciwko nigdy im tak pier nik ogr km czarny dolina lij noc powinna nia udnie minut ty wiele kapitan nij cie jeszcze ci wyci bawe napisane lepiej skala osiedlenie kukurydza p polowanie sztuk utrzymane z powrotem symbol prawo ciwy wieczorem ni musi bezpieczne z znak j ni adowa m d rzeczownik y pracowa ysze rozwi a as o li zawieraj wienie dolny poci oby przyj rysowa kopalnia podzieli tam wynik held lekarz fakt powy got r z r dko my powt odnale nietoperz ma oni pokona cienki.
submitted by boof190 to translator [link] [comments]


2021.03.06 01:38 mugg_shott A spirit visited my newborn last night

My first and only child turned 3 months old yesterday. He sleeps in a playpen across the room from me.
Last night around 11PM I was laying in bed, with him sleeping. I had some soft lights on that hang above his playpen. I was relaxing on my phone when all of the sudden my left ear started ringing very loudly and the energy in the room shifted immensely. I knew immediately there was a presence with us, over in the corner of my room next to where my baby sleeps. The energy shift in the room was so strong and my body clearly reacted to this.
I heard a few creeks from that corner. I have been working lately to open my third eye working with tarot cards and working to regain my intuitive side.
I fully believe someone came to visit or meet my son. I don’t feel it was a dark spirit, however I was a bit scared because of how intense this whole experience was. My son woke up not even 10 minutes after, and once I fed him a bottle and got him back to sleep the energy in the room was back to normal. Someone came to visit my son, I can only assume my grandmother.
I have never experienced anything like this in my life. Has anyone had an experience similar where the energy shifted so heavily and your body immediately reacted? How did your body react to this?
submitted by mugg_shott to Thetruthishere [link] [comments]


2021.03.06 01:38 Kazakami9 What kind of streams do you enjoy the most?

Reddit only allows for 6 poll options unfortunately, so I had to add 3D, ASMR, etc. to a single poll option. If you don't mind, please describe what do you enjoy the most if you voted on the "Misc/Other" option.
Personally, I'm able to enjoy all kinds of streams aside from watch alongs, but on average, fan content reviews and collaborations are what I enjoy the most, with the former edging to the top. I haven't seen a single fan content review stream I didn't enjoy - it is a great chance for fan interaction and the stuff fans come up with is often amazing, hilarious, heartwarming, lewd or just plain insane and the subsequent streamer reactions to them are always entertaining. If there is anything one could criticize about them, it is the fact the streamer is not creating his/her own content, but making use of other's content instead, but I don't see it as such - just organizing and planning the event and picking the fan content from the dozens, hundreds or even thousands available is a lot of work.
For collaboration streams, there are some that I don't enjoy, but generally I enjoy them more than solo streams. When the people doing the collaboration have a great synergy together and/or are close, it makes the stream a lot more of an enjoyable experience. Some large collaborations are especially entertaining, like the English tests Haachama and Coco held around a year ago.
Additionally, I absolutely love ASMR streams, but only when it is done by someone who is especially good at them & has a voice and style that I enjoy. If there's anything that I feel is off, I'll likely stop listening to it right away. From Hololive, only Mel has fit my very picky tastes, but unfortunately, the last time I saw her do one was in 2019...
View Poll
submitted by Kazakami9 to Hololive [link] [comments]


2021.03.06 01:38 NateTerrarian69 We were just trying to build the airship but in my dimension.

We were just trying to build the airship but in my dimension. submitted by NateTerrarian69 to TheToppatClanArcs [link] [comments]


2021.03.06 01:38 NewShinyThings Who is better ? In terms of character development .

Since I can't include all male characters I'd thought I do this in pairs . If I had to pick mine would be Jin.
View Poll
submitted by NewShinyThings to lost [link] [comments]


2021.03.06 01:38 Legendary_Forgers Mikasa's imagination is a little crazy.

submitted by Legendary_Forgers to titanfolk [link] [comments]


2021.03.06 01:38 Significant-Ad982 If lgbtq want to be equal, then get rid of there month.

Straights don't have a month, same with black history month, why do they get a month, I don't feel safe going outside, I feel oppressed by the poc, we should have a month too, but that's just my opinion. Downvote this if you want.
submitted by Significant-Ad982 to TrueOffMyChest [link] [comments]


2021.03.06 01:38 quote_emperor cartolina-aforisma-georges-bernanos-62

cartolina-aforisma-georges-bernanos-62 submitted by quote_emperor to aforismiecitazioni [link] [comments]


2021.03.06 01:38 Both-Art6320 Y’all think this sub did more harm than good?

On one hand this sub is constantly invading the privacy of hundreads of people in Chicago daily, on the hand I guess this sub is free promo? Idk what y’all think I should ask the same in dumbway
submitted by Both-Art6320 to Chiraqology [link] [comments]


2021.03.06 01:38 StockPart Trying New Stuff

Trying New Stuff submitted by StockPart to blackbookgraffiti [link] [comments]


2021.03.06 01:38 Cirther Looking for a filler game(s)

I'm looking for a filler game(s) that hopefully will last me roughly 6-5months (hopefully the game I'm waiting for won't be pushed back again). I'll list a bunch of games that I've played and loved to give you a general idea the types of games I like they're not in any particular order.
WoW (stopped playing due to friends stop playing, on top of that not a big blizzard fan anymore due to reasons)
Assassin's creed ( I have all of them I believe but the viking past few Assassin's creed games have turned me off from the franchise)
Baldur's Gate (all, waiting for the completion of the 3rd have already what was released multiple times)
Battlefield ( I'll count even star wars battlefront into this, most games like this I love the larger vs battles where you have to rely on each other to win and not just one person but ends up hackers ruin the game)
Total WaCrusader kings ( I've played most but usually I end up getting a bit bored towards the end)
Need for speed (all)
Saints Row/GTA (all for GTA stopped playing due to hackers)
Star wars Kotor (all stopped playing the mmo due to in my opinion story ended)
The Witcher 3 ( tried playing 1 and 2 but I just couldn't get myself to play bad graphics and controls games 3rd was wonderful)
Tom Clancy games (stopped playing siege due to toxic racist people and I've had crash issues with the past couple tom clancy games like ghost recon games)
War ThundeWorld of Warships ( I love them but the companies I am not at all happy with, war thunder due to was is considered the stupidest thing they did a few years ago and made it even more of a grind to get better shit. World of Warships gets a bit boring playing the same map/mode every so often on top of know a few mins after the game start you know how shitty your team is and where the game is going. I do plan on going back when they finally release submarines to the game.)
Dragons Age ( all loved them played way too much, would play to fill in the time but knowing where, what, who, why and how things will or will not go kinda kills the fun after doing that a few times)
Just finished Valheim
There are a few more games I could mention some mmos, fps, build, survival and so on but I believe you might have an idea what I like. So you know for the ones that I end up getting bored with later on I've spent hours, some examples ( TW Warhammer 200hours, TW Rome 2 100hrs, War Thunder 340hrs, SW Battlefront 2 400hrs, Battlefield 5 450hrs, all Dragon age 400hrs (rough estimate due to new hard drives between DAO to Inquistion as well when they switched to how to play EA games to origin)
No horror games or 2d games if any game that is multiplayer please post ones that aren't almost 6 ft underground (aka almost dead) I tried looking into a few games I loved in the past, one I looked into them I found all of them with maybe 100 players on during the weekend did not stay long enough to find what the weekdays look like x.x
submitted by Cirther to gamingsuggestions [link] [comments]


2021.03.06 01:38 Scrambled_59 Back in June I was in Liverpool and caught this glorious sight as I was passing by a church

Back in June I was in Liverpool and caught this glorious sight as I was passing by a church submitted by Scrambled_59 to CasualUK [link] [comments]


2021.03.06 01:38 Dull_Hold_4259 I can’t login [Mac] [java]

I can’t login using my Microsoft email and password and when I try to make a mojang account it sends me back to Microsoft. Please help I just wanna join my first server 🥺. I’m using a Mac
submitted by Dull_Hold_4259 to MinecraftHelp [link] [comments]


2021.03.06 01:38 MadDex-Mastery Anyone want a fishing buddy

Does anyone want company on their island. I want to do some traveling and fishing. Preferably with a nooks open to sell off anything we catch.
submitted by MadDex-Mastery to Dodocodes [link] [comments]


2021.03.06 01:38 InspirobotBot Sat Mar 6 02:38:05 2021

Sat Mar 6 02:38:05 2021 submitted by InspirobotBot to InspirobotBot [link] [comments]


2021.03.06 01:38 amzn-deals [15% off] BEBONCOOL PS4 Controller Ladegerät, Controller USB Ladestation Dock für DualShock 4, Playstation 4 Ladestation für Sony Playstation4 / PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro Controller-Schwarz

[15% off] BEBONCOOL PS4 Controller Ladegerät, Controller USB Ladestation Dock für DualShock 4, Playstation 4 Ladestation für Sony Playstation4 / PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro Controller-Schwarz submitted by amzn-deals to BesteAngebote [link] [comments]


2021.03.06 01:38 vinimarti BIOS Crashing.

Hello.
Today i changed my motherboard for an asus tuf gaming x570-plus. Aparently, the computer are working fine, i can log in my operational systems and navigate normally. But when i enter the BIOS, after a couple of minutes the computer freezes and reboots, the yellow LED on the motherboard indicating RAM problem stays lit and i get no image so i need to shut down the computer keeping pressed the start button. I tried to change the RAM stick of slot and during the time the BIOS actually works, i tried change the RAM frequency and update the BIOS but every time i click to load the TGX570P.CAV file, i get the message "Selected file is not a proper BIOS!", change RAM frequency also didn't help. I don't believe my RAM has problems because the computer works fine when i'm using windows or linux. Is it a BIOS problem and how can i solve this file problem?
submitted by vinimarti to ASUS [link] [comments]


2021.03.06 01:38 WizardsandStuff Singing happy birthday is great way to demonstrate the maxim that says it's better to give than receive.

submitted by WizardsandStuff to Showerthoughts [link] [comments]


2021.03.06 01:38 TheBiggestFitz I came across a text message from my brother today from 2000!

I came across a text message from my brother today from 2000! submitted by TheBiggestFitz to funny [link] [comments]


2021.03.06 01:38 W1LL1AM_R North, south, east and.... mest?

North, south, east and.... mest? submitted by W1LL1AM_R to mildlyinfuriating [link] [comments]


http://med-naturalnyi.ru/