3ft68 r7rhz fffz9 s692e 2s3ry behfb i7i54 hhz2s f73ns 27kzy siae4 zh76s 9eni8 dyf3h 28dkk zaf8z 4r85y 2n6yh iyn27 i4rss 2er5t good ending 👍🤙🤘👊 |

good ending 👍🤙🤘👊

2021.10.16 21:17 MuhCarbs good ending 👍🤙🤘👊

good ending 👍🤙🤘👊 submitted by MuhCarbs to okbuddycapitalist [link] [comments]


2021.10.16 21:17 38393738473 I fake depression for attention

I'm 16m. Sometimes I get upset, for no good reason. When I feel this way I go on social media and I'll say nobody likes me and Ill say i wanna die. I do sometimes feel like nobody likes me, and this is why I want attention. But I am not depressed. I feel like if I got a girlfriend I wouldn't feel lonely anymore. I can't stop doing this, I need help. I don't know how else to cope with feeling lonely
submitted by 38393738473 to confessions [link] [comments]


2021.10.16 21:17 FadedWolf1 My First 2 Mega Pops! Using BEZ

My First 2 Mega Pops! Using BEZ submitted by FadedWolf1 to btd6 [link] [comments]


2021.10.16 21:17 urmama331 ......

“Daha hiçbir şey yokken Tanrı Karahan’la su vardı. Karahan’dan başka gören, sudan başka görülen mevcût değildi. Karahan yalnızlıktan sıkılıp “Ne yapacağım?” diye düşünürken, su dalgalandı. Sudan “Ak Ana” çıktı. Ak Ana, Karahan’a: “Yarat!…” dedi, tekrar suya daldı. Bunun üzerine Karahan, “kişi”yi yarattı. Karahan’la kişi, ebedi suyun güzelliğinde iki kara kaz gibi uçuyorlardı. Fakat kişi hâlinden memnun değildi. Tanrı Karahan’dan daha yükseklerde uçmak istiyordu. Onun bu arzusunu sezen Tanrı Karahan, kişiden uçmak kabiliyetini aldı. Kişi sonsuz suya yuvarlandı. Boğuluyordu. Yaptığına pişman olarak Tanrı Karahan’dan bağışlanmasını diledi. Tanrı Karahan, kişiye sudan yükselmesini buyurdu. Denizden bir yıldız yükseltti. Kişi, bunun üstüne oturarak batmaktan kurtulacaktı. Kişi, artık uçamayacağı için Karahan, dünyayı yaratmak istedi. Kişiye, suyun dibine dalarak toprak çıkarmasını buyurdu. Kötü düşünceden hala vazgeçemeyen kişi, denizin dibinden toprak çıkarırken, kendisi için de gizli bir dünya yaratmak istediği için ağzına biraz toprak sakladı. Kişi, avucundaki toprağı, su yüzüne serpince, Tanrı Karahan toprağa “Büyü” diye buyurdu. Bu büyüyen toprak, dünya oldu. Fakat aynı zamanda kişinin ağzındaki toprak da büyümeye başlayıp onu boğacak hale geldi. Tanrı Karahan, kişiye “tükür” diye buyruk vermeseydi kişi, boğulup gidecekti. Tanrı Karahan’ın yarattığı dünya dümdüzdü. Kişi tükürünce, ağzından çıkan topraklar bu dünyaya fırlayıp üzerinde bataklık tepeler meydana getirdi. Buna kızan Tanrı Karahan, bu itaatsiz kişiye “Erliğ” adını verdi. Erliğ bugünkü dilimizde şeytan demektir. Tanrı Karahan, Erliğ’i kendi ışık âleminden kovdu. Bundan sonra yerden dokuz dallı bir ağaç bitirerek, her dalın altında bir adam yarattı. Bunlar, dokuz insan ırkının ataları oldular. Erliğ, bu insanların bu kadar güzel ve iyi olduklarını görünce, Tanrı Karahan’dan onları kötülüğe sürükleyerek, kendisine çekebiliyordu. Karahan, insanların bu akılsızlığına, Erliğ’e kanmalarına kızarak onları kendi başlarına bıraktı. Erliğ’i yer altındaki karanlıklar dünyasının üçüncü katına kovdu. Kendisi için de on yedinci kat göğü yaratarak oraya çekildi. İnsanları korumak için, meleklerinden birini gönderdi. Erliğ bu güzel göğü görünce, o da kendisine bir gök yaratmak için Karahan’dan izin aldı. Kendi göğüne teb’asını, yâni kandırdığı kötü ruhları yerleştirdi. Erliğ’in teb’ası Karahan’ınkinden daha iyi yaşadıkları için, Tanrı Karahan’ın canı sıkıldı. Meleklerden birini göndererek Erliğ’in göğünü yıktırdı. Bu gök yıkılıp dünyaya düşünce, yıkıntılarından dağlar, boğazlar, ormanlar meydana geldi. Karahan, Erliğ’i dünyanın en derin katına sürdü. Bu güneşsiz, aysız, yıldızsız yerde dünyanın sonuna kadar oturmasını buyurdu. Tanrı Karahan, 17 kat gökten kainatı idare etmektedir. 16 kat gökte “Bay Ölken” altın dağda, altından bir tahtta oturmaktadır. 7 kat gökte “Gün Ana”, 6 kat gökte “Ay Ata” oturmaktadır
submitted by urmama331 to KGBTR [link] [comments]


2021.10.16 21:17 ReasonableBluejay537 Unikitty's Punk Kitty form. It happens when she's in a punky mood. Sparkle Matter she produces when in this form: Skulls Guitars Stars Lightning bolts Music notes Fire flames

Unikitty's Punk Kitty form. It happens when she's in a punky mood. Sparkle Matter she produces when in this form: Skulls Guitars Stars Lightning bolts Music notes Fire flames submitted by ReasonableBluejay537 to Unikitty [link] [comments]


2021.10.16 21:17 AngryPastaBrewing Grappa was made out of this Burgundy Red Wine.

Grappa was made out of this Burgundy Red Wine. submitted by AngryPastaBrewing to firewater [link] [comments]


2021.10.16 21:17 HybridCheetah What skill is extremely useless but you want to have?

submitted by HybridCheetah to AskReddit [link] [comments]


2021.10.16 21:17 AcceptableBrain5127 COD Black ops 3 Fitgirl repack has trojan?

COD Black ops 3 Fitgirl repack has trojan? submitted by AcceptableBrain5127 to PiratedGames [link] [comments]


2021.10.16 21:17 carcrasher88 Prompt Proposal Update 1

Hello, everyone! So, a week ago, I made a post proposing a weekly music themed prompt series for the subreddit. The response was resounding, and I greatly appreciate it.
Today, we're 15 days from the start of the prompts, which I have officially come up with a name for.
The Stickmin Music Prompt Project.
The progress on building the list has slowed a little, currently approaching 70 songs. So, here's another fresh opportunity to make some suggestions for stuff to be added to the list.
If you've already made suggestions and have more come to mind, or want to suggest something for the first time, feel free to use the comments below to let your voice be heard.
This will be the first of three update posts, the second coming in a week, and the final coming in two weeks, one day before the first prompt gets posted.
I won't go into a ton of additonal details in this post, since it's an update, so feel free to read the original post (linked above) for information.
I look forward to hearing what you guys come up with. All genres and eras allowed.
Cheers!
submitted by carcrasher88 to HenryStickmin [link] [comments]


2021.10.16 21:17 TinyLittleGames What is the appeal of the auto RPG genre?

What is the appeal of the auto RPG genre? submitted by TinyLittleGames to AndroidGaming [link] [comments]


2021.10.16 21:17 Overall-Lavishness29 Dear Banana, Get Well Soon

Banana,
I've heard recently that you are under the weather. I want to wish you a sound "Get Well Soon" . We can't have SHH's future Regional Governor feeling badly.

(Disclaimer non-troll portion) Since COVID and mask mandates and everyone keeping up on hand cleaning and whatnot, colds and flu are REALLY down, which makes getting one feel even worse. Seriously, feel better soon.
submitted by Overall-Lavishness29 to echoes [link] [comments]


2021.10.16 21:17 Daniele86 cartolina-aforisma-charles-de-montesquieu-7

submitted by Daniele86 to aforismi [link] [comments]


2021.10.16 21:17 MrCrazzyC Captain Flowers prays for NA

Captain Flowers prays for NA submitted by MrCrazzyC to leagueoflegends [link] [comments]


2021.10.16 21:17 Jase11111 Big batch of hot peppers in red sauce on the stove

Big batch of hot peppers in red sauce on the stove submitted by Jase11111 to HotPeppers [link] [comments]


2021.10.16 21:17 MustBeNice Spotify playlist from Vegas setlist

Spotify playlist from Vegas setlist submitted by MustBeNice to systemofadown [link] [comments]


2021.10.16 21:17 sidd_kr_sgh Chinese Embassy warned Indians not to celebrate Taiwan's national day. Some influential politicians accepted the challenge. Placed these posters outside the Chinese embassy. Embassy guy went crazy. But who cares? We got love from Taiwan! (something similar happened last year)

Chinese Embassy warned Indians not to celebrate Taiwan's national day. Some influential politicians accepted the challenge. Placed these posters outside the Chinese embassy. Embassy guy went crazy. But who cares? We got love from Taiwan! (something similar happened last year) submitted by sidd_kr_sgh to ADVChina [link] [comments]


2021.10.16 21:17 Nitsuj8507 just grabbed this for 30$

just grabbed this for 30$ submitted by Nitsuj8507 to Gameboy [link] [comments]


2021.10.16 21:17 ahusby24 Umm... well someone needs a rebody...

Umm... well someone needs a rebody... submitted by ahusby24 to Barbie [link] [comments]


2021.10.16 21:17 RKOClips Cassandra Martin

Cassandra Martin submitted by RKOClips to RKOBeautifulLadies [link] [comments]


2021.10.16 21:17 Jedi_Lucky My best time so far (Standard)

My best time so far (Standard) submitted by Jedi_Lucky to farcry [link] [comments]


2021.10.16 21:17 calmerpoleece Andrews to announce extra freedoms on Sunday

submitted by calmerpoleece to AusNews [link] [comments]


2021.10.16 21:17 Micky_The_Spleen A photo of my friend after she finally got out of an abusive relationship and is now happily engaged with her finace!

A photo of my friend after she finally got out of an abusive relationship and is now happily engaged with her finace! submitted by Micky_The_Spleen to MadeMeSmile [link] [comments]


2021.10.16 21:17 SpiritualKangaroo518 SERIAL KILLER CALLS YOU! [SCREAM][M4A]

https://youtu.be/FBDuLhihDto
Hello! I Completed NovAlphaPapa's script!
I love the Scream Saga and this script was the goat!
submitted by SpiritualKangaroo518 to ASMRScriptHaven [link] [comments]


2021.10.16 21:17 ofek_dab my first seascape "calming day on the beach", gpt a little help from Bob's "Tropical Seascape"

my first seascape submitted by ofek_dab to HappyTrees [link] [comments]


2021.10.16 21:17 JBLBEBthree Racing without earbuds/music

What do you DO? I'm talking mostly about longer runs. I've only done one race without music but it was at Disney World so there was music along the route.
I'm worried about getting distracted because I can't lose myself in music.
Help!
submitted by JBLBEBthree to running [link] [comments]


http://otel-arena.ru